Πολιτική απορρήτου

 1. Γενοικοί όροι
 2. Σας ευχαριστούμε, ότι επισκεθτήκατε το www.globalbrandsstore.gr ! Ο κάθενας έχει το δικαιώμα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία Global Brands Distribution Ltd, η οποία διαχειρίζει αυτό το ιστότοπο σέβεται τα δικαιώματα των Καταναλωτών να είναι πληροφορημένοι και να παρατηρούν τα δικαιώματα τους που αφορούν την συλλόγη και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομέμων. Δηλωνεί και δεσμεύεται πώς κατά την χρήση των προσωπικών δεδομένων που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να αναγνωρίσει τον καταναλωτή επιβάλλει το τρόπο της αυστηρής αναγκαιότητας – συλλεγόνται και επεξεργαζόνται μονό δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των προσφερομενών υπηρεσιών από αυτό το ιστότοπο. Για αυτό το λόγο ο ιστότοπος σχεδιάστηκε με τρόπο με το οποίο την συλλόγη και την επεξεργασία προσωπικών δεδομέμων έχει ελαχιστοποιηθεί.

  Σε αυτή την πολιτική αππορήτου ( ονομαζομένη άκομα Δήλωση εμπιστευτικότητας) θα βρείτε όλη την πληροφορία που χρειάζεται για να καταλαβέτε πώς συλλέγονται και επεξεργάζονται τα δικά σας προσωπικά δεδομένα.

  Αυτή η Δήλωση εμπιστευτικότητας ( Πολιτική για αππορήτου) αφορά το web site www.globalbrandsstore.gr ( καταγεγραμμένο εν συντονιμία «Ιστότοπος») και αφορά την δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί η Global Brands Distribution Ltd όταν αποθηκεύει των καταναλοτών στο Ιστοτόπο και η αλληεπιδράση των καταναλοτών με τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που προσφέρει ο ιστότοπος. Η Δήλωση εμπιστευτικότητας είναι προετοιμασμένη σύμφωνα με την Οδηγία 679/2016 της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Η Δήλωση για εμπιστευτικότητα αναγνωρίζει τον διαχειρηστή προσωπικών δεδομένων, ο οποίος συλλέγει και εξεπεργάζει τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να προσφέρει συμβατικές υπηρεσίες για την καλυτέρευση της δραστηριοτήτας του ιστότοπου.

  Η δήλωση διευκρινίζει τι προσωπικά δεδομένα συλλεγόνται: έαν τα προσωπικά δεδομένα παραχωρούνται σε τρίτα προσώπα, τα μέτρα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων που επιβάλλονται με σκοπό προστασίας και διατήριση των προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με το οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει την διαδικασία επεξεργασίας και διατηρήσης των προσωπικών δεδομένων και να επιβάλλει τα νομικά του δικαιώματα.


 3. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ των προσωπικών δεδομέμων
 4. Ο ιστότοπος www.globalbrandsstore.gr είναι ιδιοκτησία της Global Brands Distribution Ltd, εταιρεία εγγεγραμμένη με βάση το Εμπορικό νόμο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με UIC (BG) 200176203 με έδρα και διεύθυνση επικοινωνίας : πόλη της Σόφιας, περιοχή Νότιο Πάρκο, πολυκατοικία 122

  Ο διαχειρηστής από το δικό του ονόμα συλλέγει και επεξεργαζεί τα προσωπικά δεδομένα του πελατή του ιστότοπου. Η εταιρεία Stenik group Ltd. συντηρεί τεχνικά το ιστότοπο www.globalbrandsstore.gr και δεν επεξεργαζεί προσωπικά δεδομένα από το ονόμα της Global Brands Distribution Ltd. Παρ`ολο που δεν επεξεργάζει απευθείας προσωπικά δεδομένα εταιρεία Stenik group Ltd. δηλώνει, πως εκπληρώνει τις απαιτήσεις για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


 5. Η φύση και ο τύπος της διαδικασίας συλλογής των προσωπικών δεδομένων και οι σκοποί για τους οποίους συλλεγόνται.
 6. Ενημερωνούμε τους Καταναλωτές μας, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την νομικη βάση με βάση του αρθρού 6, παραγραφός 1, γράμμα Α και γράμμα Β της Οδηγιας 679/2016 της ΕΕ και συγγεκριμένα Α) ο κάτοχος των προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνος με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που ρητά περιγραφόνται παρακάτω στην ένοτητα 3 από την Πολιτική για εμπιστευτικότητα Β) Η εξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης με βάση της οποίας ο κάτοχος προσώπικων δεδομένων είναι πλεύρα.

  Με επισκεψή στο ιστότοπο των αδήλωτων καταναλωτών δεν συλλεγόνται και δεν επεξεργαζόνται προσωπικά δεδομένα.

  Πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα που συλλεγόνται: Για την λειτουργία και την εκπληρωσή των σύμβατικων υποχρεωσέων, ο διχειρηστής των προσωπικών δεδομένων συλλέγει δύο ή τρία ονόματα, e-mail διευθύνση, τηλέφωνο και διεύθυνση παραδοσής του αγορασμένου προιόντος και έαν χρειαστεί αριθμό τράπεζικου λογαρισμού, όνομα του κάτοχου του τράπεζικου λογαριάσμου.

  Προσωπικά δεδομένα συλλεγόνται και επεξεργάζονται για την πραγματοποιήση των υπηρεσίων που πρεσφερεί ο ιστότοπος. Επισής προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν οικειοθελώς από τον καταναλωτή ( πληροφορίες με λεπτομερίες στην επομένη παράγραφο) παράδειγμα στην αλληλέπιδραση των λειτουργιών του ιστότοπου, όταν ο καταναλωτής εγγράφεται για να γνωρίσει τις υπηρεσίες που προσφερεί ο ιστότοπος, παράδειμα σε συνδρομή για ενημερωτικό δελτίο, σε εγγραφή διαφορών προγράμμων και προτωβουλιών που προσφέρει ο ιστότοπος Global Brands Distribution Ltd. Ο διαχειρηστής έπισης θα κρατήσει το δικαιώμα να διατήρει και να επεξεργάζει προσωπικά δεδόμενα των καταναλωτών ( εγγεγραμμένοι και όχι ) για να αξιοποιήσει ή να προστατέυσει τους νόμικους κανονές και να διατήρησει τους νόμους, τους κανονοισμούς και η νομοθεσία της Βουλγαρίας και της Κοινωτητάς ΕΕ.

  Η Global Brands Distribution Ltd στην ιδιοτήτα του διαχειρηστής προσωπικών δεδομένων, πληροθωρεί τους καταναλωτές των υπηρεσιών στο ιστότοπο ότι σε συγκαταθέση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μετά την απόσυρση της, αυτό δεν θα εμποδίσει την τιρηση της νομοθεσίας για επεξεργασία μεχρί την στιγμή της αποσύρση της.

  Προσωπικά δεδομένα που συνδεόνται με οικονομική εμπιστευτική πληροφορία: αριθμό χρεωστικής ή πιστοτικής κάρτας και λοιπα ( όπως αναφερεται στους Γενικούς όρους) δεν αποθηκεύονται και δεν επεξεργάζονται από τον διαχειρηστή του ιστότοπου, αλλά από την τράπεζα που εξυπηρέτει τις συναλλαγές. Σε επιστροφή προιόντων από το πελατή, ο πελατής θα πρέπει να παρουσιασεί αριθμό τραπεζικου λογαριασμου και ονόμα του κάτοχου, μέσω της οποίας να γίνει η επιστοφή χρηματών που πληρωθήκαν για το εμπορεύμα.

  Με την συμφωνία του καταναλώτη, η οποία είναι μη υποχρεωτική, απληρωτή και οικειοθελή.

  η Global Brands Distribution Ltd θα μπορεσεί να επεξεργάσει τα προσωπικά του δεδομένα για λόγους μάρκετινγ και πιο συγκεκριμένα να στέλνει στους καταναλωτές – μέσω δελτίων, ηλεκτρονικού ταχειδρομεού SMS και MMS πληροφορίες ενημερώσεις προιόντων και προσφορές, αποκλειστικές πωλησεις, διαφημιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις και άλλες πρωτοβουλίες που οργανονούνται από την Global Brands Distribution Ltd ή σε αυτές που η Global Brands Distribution Ltd συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένου δυνατές προσκλήσεις για τις εκδηλώσει πιο πάνω. Ο καταναλωτής πάντα θα έχει την δυνατότητα να έχει αντιρρήσεις εναντίον της χρήσης των προσωπικών δεδομενών για την αποστολή πληροφορίας προσφορων, σε κάθε παραλαβομένο μάρκετινγ μηνύμα θα υπαρχούν οδηγίες με τους τρόπους για αποσήρση της συγκαταθεσής μέσω αποστολής γραμματός από το ηλεκτονικό ταχυδρομείο μεχρί του Διαχειρηστή του ιστότοπου μέσω ρυθμίσεις στο λογαρισμό και επιλογη της ρυθμίσεις να μην λαμβάνει διαφημισυτικά υλικα και πληροφορίες.

  Σας ενημερωνούμε για την ύπαρξη αυτόματης λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένου δημιουργία λογαριασμού. Ουσιαστικά η αυτόματη λήψη αποφάσεων και δημιουργία λογαριασμού που πραγματοπήοιθηκε από τον διαχειρηστή, αποτελεί χαμηλό ρίσκο για τα δικαιώματα και τις ελευθεριές των καταναλωτών που συνδέονται με τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτο πραγματοποιείται οπως περιγράφεται πιο πάνω στην παράγραφο 3 με σκοπό πιο πολυ να γνωρίσει στους πελατές του ιστότοπου με τις καινουργιές συλλογές, να πρηροφορηθούν για προσφορές και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.

  Ο ιστότοπος www.globalbrandsstore.gr στελνεί αυτόματα μηνύματα e-mail στις εξής περίπτωσεις:

  • α) στην εγγραφή νεου χρήστη
  • β) στην αγορά του προιόντος
  • γ) στην αποστολή του προιόντος
  • δ) στην ακύρωση του προιόντος
  • ε) στην πληροφόρηση για προσφορές, ειδησεις και εκδηλώσεις που συνδέονται με την δραστηριοτήτα της εταιρείας Global Brands Distribution Ltd.

  Οι δραστηριοτήτες μάρκετινγ και δημιουργία λογαριασμού σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιούνται με πληροφορία που συνδέεται με την αγορά προιόντων από την Global Brands Distribution Ltd.


 7. Δικαιώματα των καταναλώτων
 8. Οι καταναλωτές του ιστοτόπου έχουν το δικαιώμα άνα πάσα στιγμή ( από τις ρυθμίσεις του προφίλ τους) να αλλαζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να λαμβάνουν βεβαιωση έαν τα προσωπικά τους δεδομένα επεξεργαζούνται και συντηρούνται ή δεν επεξεργαζούνται και δεν συντηρούνται, να ελεγχούν το περιεχομένο τους, την προέλευση τους και την ακρίβεια τους, να εκσυχρονίζονται, να διαγραφόνται πληροφορίες που συνδέεται με τα δικά τους προσωπικά δεδομένα, να διαγράφουν το λογαριασμό τους. Στην διαγράφη του λογαριασμού αυτόματα διαγράφονται όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν σχέση με το κάτοχο των στειχείων. Εαν ο καταναλωτής έχει αντιρήσεις, ότι υπάρχουν κακοβουλές ενεργιές με τα προσωπικά του δεδομένα τον συμβουλεύουμε με το γρήγοροτερο τρόπο να επικοινωνήσει με έναν εκπροσωπό της εταιρείας διαχειρηστής του ιστότοπου Global Brands Distribution Ltd. στο εξής τηλεφώνο ...........ή σε e-mail info@globalbrandsstore.gr/span>.

  Η υπηρεσία στο έδαφος της Βουλγαρίας, η οποία παρακολούθει γαι την σωστή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η Επιτρόπη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων https://www.cpdp.bg/. Για να ασκήσουν τα δικαώματα τους για κάθε μορφή αιτησεων και δήλωσεων, που συνδέονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον διαχειρηστή, ο καταναλωτής μπορεί να συντεθεί με το άτομο υπεύθυνο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Global Brands Distribution Ltd.

  Για να συνοψίσουμε τα διακιώματα σας που σχετιζόνται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την οδηγία 679/2016 της ΕΕ παρουσιάζουμε τα εξής συνθετικά σημεία.

  1. Έχετε το δικαιώμα να ζητησέτε από τον διαχειρηστή προσβάση στα επεξεργασμένα από αυτόν προσωπικά δεδομένα με βάση την σειρά και τις προυποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 15 από την Οδηγία ΕΕ 2016/679
  2. Έχετε το δικαιώμα να ζητησέτε από τον διαχειρηστή να διορθώσει τα επεξεργασμένα από αυτόν προσωπικά δεδομένα με βαση την σειρά και τις προυποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 16 από την Οδηγία ΕΕ 2016/679
  3. Έχετε το δικαιώμα να ζητησέτε από τον διαχειρηστή να διαγράψει τα επεξεργασμένα από αυτόν προσωπικά δεδομένα με βάση την σειρά και τις προυποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 17 από την Οδηγία ΕΕ 2016/679
  4. Έχετε το δικαιώμα να ζητησέτε από τον διαχειρηστή να περιορίσει τα επεξεργασμένα από αυτόν προσωπικά δεδομένα με βάση την σειρά και τις προυποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 από την Οδηγία ΕΕ 2016/679
  5. Έχετε το δικαιώμα αντιρήσης ενατίον της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων με βάση την σειρά και τις προυποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 από την Οδηγία ΕΕ 2016/679
  6. Έχετε το δικαιώμα να απόσυρετε την συγκατάθεση σας: ο καταναλωτής του ιστότοπου έχει το δικαιώμα να αποσήρει την συγκατάθεση του για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων άνα πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν άφορα την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν την απόσυρση. Η απόσυρση της συγκατάθεσης σας μπορεί να γίνει από ηλεκτρονικό δρόμο μέσω τις ρυθμίσεις το πελατικό σας λογαριασμό στο ιστότοπο ή μέσω e-mail στο info@globalbrandsstore.gr. Η απόσυρση της συγκατάθεσης θα κανει την αδυνατη την παροχή υπηρεσίας από την πλεύρα του ιστότοπου και για αυτό το λόγο η απόσυρση της συγκατάθεσης αντιμετοπίζεται σαν αρνιση της παροχής υπηρεσίας από την πλεύρα του ιστότοπου. Η απόσυρση της συγκατάθεσης θα σημαίνει ότι η Global Brands Distribution Ltd δεν θα μπορέσει να σας στελνεί ηλεκτρονικά μυνήματα, e-mail, μυνήματα με διαφημιστικό κειμένο με, μάρκετινγ και επμπορικό σκοπο, καθως και να επικοινωνεί μαζι σας για ερωτήματα που συνδέονται με πελατικό πρόγραμμα και αλλά.
  7. Σύμφωνα με άρθρο 20 της Οδηγίας ΕΕ 2016/679 ο διαχειρηστής του ιστότοπου, δήλωνει ότι δεν έχει τεχνική δυνατότητα να παρουσιάσει μετακίνηση των προσωπικών δεδομένων από αυτό το ιστότοπο σε αλλό ιστότοπο.

 9. Αποθήκευση προσωπικών δεδομενών
 10. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλεγόνται και θα επεξεργάζονται μέσω ηλεκτρονηκού σηστυματός, διαχειρισμένο από την Global Brands Distribution Ltd και αποθήκευμενα σε διακομιστή, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας, οπώς αναφέρεται πιο πάνω. Ο διαχειρηστής του ιστότοπου δήλωνει πως τα προσωπικά δεδομένα δεν θα παραχωρούνται σε τρίτες χώρες έκτος της Ευρωπαικής `Ενωσης.

  Ο χρόνος αποθηκεύσης των προσωπικών δεδομένων οριζέται από το χρόνο υπαρξής του καταναλωτικού λογαριασμού. Ώσπου οι καταναλώτες έχουν λειτουργικό λογαριασμό, ενεργό προφίλ στο ιστότοπο, ο διαχειρηστής αποθηκευεί τα δικά του προσωπικά δεδομένα. Από την στιγμή διαγραφής, απενεργοποιήση του λογαριασμού, η πληροφορία για τα προσωπικά δεδομένα διαγραδόνται διατηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς εντός ενός μηνός.


 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά και προυποθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 12. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλεγόνται από τον διαχειρηστή του ιστοτόπου Global Brands Distribution Ltd επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά και πληροφοριακά μέσα, σε σπανιές περίπτωσεις με χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με την λογική και τις διαδικασίες οι οποίες είναι αύστηρα συνδεδεμένες με τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφερόνται πιο πάνω. Τα ποσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαια για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας, συμπεριλαμμβανομένου αυτά τα δεδομένα στην βάση της ρητής σύμφωνιας των καταναλοτών, αποθηκεύονται από τον διαχειργστή για περιόδο 5 ετών ( μετραεί από την τελευταία δραστηριοτήτα του καταναλωτή ή ώσπου ο καταναλωτής δεν επιθυμήσει αυτά να διαγραφούν. Ο διαχειρηστής επεξεργάζει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις απαραιτήτες απαιτήσεις για ασφαλεία, για ελαχιστοποίηση του ρίσκου από καταστροφή ή χασιμό των προσωπικών δεδομένων, από ανεξουσιοδότητη προσβάση, παρανομή επεξεργασία ή επεξεργασία η οποία δεν αντιστοίχει στους σκοπούς συλλογής. Εκτός από αυτό το πληροφοριακό συστήμα του ιστοτόπου και το προγράμμα είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να ελαχιστοποίησει την χρήση των προσωπικών και ταυτοποιητικών δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μονο όταν είναι αναγκαίο για συγκεκριμένο σκόπο επεξεργασίας.


 13. Επεξεργασία προσωποκών δεδομένων
 14. Η Global Brands Distribution Ltd ως διαχειρηστή του ιστότοπου επεξεργάζει προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών στα όρια και στις προυποθέσεις που υποδεικνύονται στην παρούσα πολιτική για εμπιστευτικότητα και αντίστοιχα με την σύμφωνηση που έχει δωσει ο καταναλωτής στην συλλογή προσωπικών δεδομένων.

  Τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών θα επεξεργάζονται στα όρια της οργανοσής της εταιρείας Global Brands Distribution Ltd από εξουσιοδοτήμενα προσώπα, τα οποία θα έχουν προσβασή στα δεδομένα με βασή των δικών τους υποχρεωσέων και σε σχεσή με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Προσβασή στα προσωπικά δεδομένα θα έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Global Brands Distribution Ltd. Σε αίτηση ηλεκτονικής μορφής, ο πελατής του ιστότοπου μπορεί να λαβεί πληροφορίες για το τυπό των προσωπικών δεδομένων, που επεξεργάζονται, για τους εξουσιδοτημένους υπάλληλους , οι οποιο επεξεργαζούν τα προσωπικά τους δεδομένα, έαν εξώτερική εταιρεία επεξεργάζει τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και έαν τα προσωπικά τους δεδομένα είχαν παραχωρηθεί σε τρίτες εταιρείες, πλεύρες και οργανοσείς.

  Ο διαχειρηστής δήλωνει πως τα προσωπικό δεδομένο δεν παραχωρούνται έκτος τα συνορά της Βουλγαρίας.


 15. Παραχωρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων.
 16. Ο καταναλωτής φέρει την ευθύνη πως τα παραχωρημένα προσωπικά δεδομένα είναι αληθείνα και σωστά. Κάθε απώλεια και ζημιά που προκληθήκαν στον ιστότοπο ή στο προσωπό που φέρει ευθύνη για το ιστότοπο ή σε κάθε αλλό τρίτο προσωπό με την καταχωρησή λανθασμενών, ανακρειβων και ελλειπων πληροφορειών στην φόρμα εγγραφής θα είναι αποκλειστική ευθύνη στο Καταναλωτή.

  Η καταχωρήση προσωπικών δεδομενών από τον πελατή είναι απαραιτήτη για την εκτέλεση των υπηρεσίων και των λειτουργικών δυνατότητων που προσφέρονται από τον ιστότοπο και ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει οπως για παραδείγμα η εγγραφή στο ιστότοπο και η αγορά του επιθύμητου προιόντος, συνδρομή δέλτιου ή ενημερώση με αλλές ειδησεις που δημοσιέυουνται στο ιστότοπο, προγραμμα "Dare to wear" ή αλλές πρωτοβουλίες, που προσφερόνται από το ιστότοπο ή αλλές προσφορές από το όνομα της Global Brands Distribution Ltd. Η καταχωρήση προσωπικών δεδομένων σπό τον καταναλωτή μπορεί να είναι υποχρεωτική για την εκτίμηση και την προστασία των νομικών απαιτησεών, για την τιρηση της ισχύουσα νομοθεσία. Η αρνηση από την καταχωρήση προσωπικών δεδομένων από την πλεύρα του καταναλωτή μπορεί να κάνει αδύνατη την εγγραφή στο ιστότοπο ή να χρησιμποποιήσει αλλές πρωτοβουλιές οι οποίες προσφέρει ο ιστότοπος. Καταχωρήση των σωστών σας προσοπικών δεδομένων στο www.globalbrandsstore.gr ( πιο συγκεκριμένα τα δικά σας προσωπικά δεδομένα είναι δύο ή τρία ονόματα, e-mail διεύθυνση, διεύθυνση παραδοσής και τηλεφωνικό αριθμό) είναι απαραιτήτα για την επεξεργασία της δικής σας παραγγελία όταν αγοραζέτε προιόντα από το ιστότοπο www.globalbrandsstore.gr ή με την παροχή αλλών υπηρέσιων. Η άρνηση να καταχωρίσετε καποία από τα δικά σας προσωπικά δεδομένα που είανι απαραιτήτα για την εκτέλεση των σκοπών που αναφερόνται πιο πάνω μππορεί να εμποδίσει την Global Brands Distribution Ltd να επεξεργάσει την δική σας παραγγελία για την αγορά προιόντων. Γι`αυτό η μη καταχωρίση προσωπικών δεδομένων μπορεί σε μερικές περίπτωσεις να είναι ένας νόμιμος και τεκμηριωμένος λόγος να μην εξεπεργάστει η παραγγελία σας για την αγορά προιόντων που πωλούνται στο www.globalbrandsstore.gr.

  Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνατι από πελατές στο ιστότοπο θα ανακαλυπτόνται σε προσωπα που είναι υπεύθυνα για την τεχνική επεξεργασία των προσωππικών δεδομένων, μπροστα σε ειδικούς μάρκετινγ στην εταιρεία, μπροστα στους ιδιοκτητες της Global Brands Distribution Ltd στην ασκιση των δικαιωματών ιδιοκτησίας, το οποίο σημαινει ότι θα μπορεσούν να γνωρίζουν σε ένα βαθμο τα καταχωριμένα από τους πελατές του ιστότοπου προσωπικά δεδομένα.

  Η καταχωρίση προσωπικών δεδομένων από το καταναλωτή για τους σκοπούς μάρκετινγ, οπως αναφερεται πιο πάνω στο παράγραφο 3 είναι χωρις πληρωμη και έαν επιθυμείτε. Η άρνηση από την καταχωρίση προσωπικώ δεδομένων δεν θα έχει συνέπειες/ επιπτώσεις στην δυνατότητα ο καταναλωτής να εγγραφτεί στο ιστότοπο ξάνα, η αρνηση από μια μάρκετινγ υπηρεσία δεν θα επιρεάζει την συνδρομή για αλλή υπηρεσία.

  Τα δικά σας προσωπικά δεδομένα μπορεί να ανακαλυπτόνται σε τρίτα προσωπα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επεξεργασία της παραγγελίας. Παραδειγμα: τα δικά σας προσωπικά δεδομένα ανακαλυπτόνται στην μεταφορική εταιρεία με σκόπο να κάνει την παραδοσή του αγορασμένου από έσας προιόντος. Έκτος από αυτό τα δικά σας προσωπικά δεδομένα δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτα προσωπα για σκοπούς, που δεν επιτρεπόνται από το νόμο ή χωρίς την δική σας ρητή συγκατάθεση.


 17. Τεχνολογία των «cookies»
 18. Σας ευχαριστούμε ότι γνωρησατε την δική μας Πολιτική για εμπιστευτικότητας, αποθηκεύση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  Σας ευχόμαστε καλές αγορές!